Przed nami kolejna, 6. edycja konkursu fotograficznego pn. “Byczyna, gdzie to jest?”.

Organizatorami konkursu, jak co roku jest Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna i MCKiS Klub NIKO.

Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do pasjonatów fotografii.

Celem konkursu jest znalezienie i utrwalenie miejsc charakterystycznych dla dzielnicy Byczyna, historycznie związanej z kulturą krakowską.

Uczestnicy konkursu mogą nadsyłać prace w następujących kategoriach: Krajobraz przyrodniczy, Życie codzienne, Regionalia.

Prace należy dostarczyć do dnia 10.06.2022 w formie pliku JPG na adres e- mail:  jbyczyna@gmail.com lub przynieść osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Byczynie na nośniku  cyfrowym. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej w  Jaworznie-Byczynie, która odbędzie się 18.06.2022. 

Regulamin konkursu fotograficznego Byczyna, gdzie to jest 2022