Osobom chorym, walczącym o powrót do zdrowia, niepełnosprawnym, ubogim. A także sportowcom, wędrowcom, rozmaitym stowarzyszeniom związanym m.in. z kulturą i działalnością społeczną. Również zwierzętom. Im wszystkim mogą pomóc pieniądze uzbierane z 1,5 proc., które podatnicy przekażą na rzecz jaworznickich organizacji pożytku publicznego.

W Jaworznie takich OPP jest 22. Jak co roku czekają na wsparcie, które bardzo często jest głównym zasobem finansowym. – Z roku na rok zauważamy, że coraz większa liczba podatników decyduje się na przekazanie 1, a obecnie 1,5 proc. swojego podatku. Wynika to z faktu, że nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami, a kwota którą wspomagamy wybraną organizację pożytku publicznego, pobierana jest z podatku, który i tak wpłacamy do urzędu skarbowego – podkreśla Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Tylko w ubiegłym roku do jaworznickich OPP wpłynęło w sumie ponad 635 tys. zł. Najwięcej, ponad 217 tys. zł, otrzymało Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta. Drugie miejsce wśród organizacji z naszego miasta zajęło Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. Dostało od podatników ponad 95 tys. zł. Na trzeciej pozycji, z ponad 75 tys. zł, uplasowała się Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”.

– Wpływy z 1 proc. to, oprócz darowizn, główne źródło finansowania działalności naszej fundacji – przyznaje Katarzyna Pokuta, prezeska fundacji „Koty z Kociej”. Stowarzyszenie w ubiegłym roku otrzymało z 1 proc. ponad 55 tys. zł. – Pieniądze przeznaczamy na cele statutowe, w tym zakup karmy, akcesoriów niezbędnych do utrzymania kotów, zapewnienia pełnej opieki weterynaryjnej, w tym specjalistycznej – wylicza.

Są jednak organizacje, które od podatników dostają mniejsze kwoty. – W zeszłym roku zebraliśmy 1100 zł – mówi Renata Talarczyk z fundacji „Mój Czas dla Seniora im. Wandy i Józefa”. Ta organizacja pożytku publicznego pomaga ludziom starszym, samotnym, odsuniętym od społeczeństwa z racji wieku. Fundacji patronują zmarli rodzice jej założycielki, która powzięła sobie za cel przekonywać ludzi młodych, że czas poświęcony osobom starszym nie jest czasem straconym. – Fundacja istnieje już 10 lat. Przez ten czas wydarzyło się wiele dobrego – dodaje.

Od bieżącego roku jaworznickie OPP mają szansę na wyższe sumy płynące z rozliczeń podatkowych. Po raz pierwszy bowiem podatnicy przekazują już nie 1, ale 1,5 proc. swojego podatku. – Zwiększenie do 1,5 proc. kwoty podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie wiąże się praktycznie z żadną zmianą dla podatników. Sam mechanizm wygląda dokładnie tak samo, jak w latach poprzednich – wyjaśnia rzecznik katowickiej IAS. – Wniosek o przekazanie 1,5 proc. na rzecz OPP zawarty jest w zeznaniu podatkowym.

Wystarczy, że podatnik wskaże numer KRS organizacji, którą chce wspomóc, oraz poda kwotę, którą chce przekazać. Kwota ta nie może przekroczyć 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Zmianie nie uległa również kwestia wskazywania celu szczegółowego – tłumaczy.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W Fundacji Mój Czas dla Seniora regularnie organizowane są spotkania
i artystyczne wieczory | fot. Materiały Fundacji Mój Czas dla Seniora